Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.

Monitor Polski

M.P.2004.10.161

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 lutego 2004 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2004 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 683,10 zł.