§ 8. - Kryteria i podział inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Monitor Polski

M.P.1977.36.183

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.