§ 2. - Kryteria i podział inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Monitor Polski

M.P.1977.36.183

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.
§  2.
Inwestycje modernizacyjne, w zależności od zakresu przeprowadzanej modernizacji, dzielą się na:
1)
odtworzeniowo-modernizacyjne,
2)
generalne modernizacje - zaliczane w systemie planowania i finansowania do grupy inwestycji rozwojowych.