Koszty, związane z uregulowaniem stanu hipotecznego lub prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców.

Monitor Polski

M.P.1935.275.

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 1935 r.