Monitor Polski

M.P.2018.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.
Artykuł  4

ZAWIESZENIE

Każda ze Stron może, z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub zdrowia publicznego, czasowo zawiesić obowiązywanie Porozumienia, w całości lub częściowo. O każdym przypadku zawieszenia, dacie jego wejścia w życie oraz zakończeniu okresu zawieszenia druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona drogą dyplomatyczną.