Konwersja 6 1/2 % pożyczki zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1938.10.

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 1938 r.