Instytucje uprawnione do wydawania zaświadczeń eksportowych w myśl §2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.

Monitor Polski

M.P.1934.114.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1934 r.