Monitor Polski

M.P.2018.948

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. poz. 929), przyjmuje informację Rady Mediów Narodowych o jej działalności w 2017 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".