§ 9. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  9.
1.
Urządzenia należy wyłączyć spod napięcia w razie ich biegu jałowego.
2.
W instrukcji o eksploatacji mogą być określone wypadki, kiedy - w związku z potrzebami technologicznymi lub wymaganiami ruchowymi - nie stosuje się zasady, o której mowa w ust. 1.