§ 13. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  13.
1.
Terminy i sposób przeprowadzania oględzin urządzeń należy ustalić w instrukcji o eksploatacji, z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy i warunków pracy urządzeń. Oględziny należy przeprowadzać w czasie ruchu i w czasie postoju urządzeń.
2.
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie ruchu urządzenia należy dokonać oceny stanu urządzenia i sprawdzić w szczególności:
1)
wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej,
2)
warunki chłodzenia oraz temperaturę łożysk i obudowy,
3)
pracę szczotek,
4)
poziomy drgań.
3.
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć uszkodzenia stwierdzone w czasie ruchu oraz wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne, ze zwróceniem uwagi w szczególności na stan:
1)
pierścieni ślizgowych i komutatorów,
2)
szczotek i szczotkotrzymaczy,
3)
urządzeń rozruchowych i układów regulacyjnych,
4)
urządzeń zabezpieczających.