§ 11. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  11.
1.
Programy pracy urządzeń napędowych i przetwornic powinny być opracowywane w terminach ustalonych w instrukcji o eksploatacji.
2.
Programy pracy powinny uwzględniać w szczególności:
1)
ekonomicznie i technicznie uzasadniony czas ruchu urządzeń,
2)
ruch urządzeń przy optymalnym obciążeniu oraz eliminowanie biegu jałowego urządzeń,
3)
ograniczenie pracy urządzeń w godzinach największego obciążenia układu energetycznego,
4)
wymaganą niezawodność pracy urządzeń.