§ 10. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  10.
Ruch urządzeń należy wstrzymać w razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną eksploatację, a w szczególności w razie stwierdzenia:
1)
przeciążenia urządzeń lub nadmiernego nagrzewania się części urządzenia,
2)
pojawienia się dymu, ognia lub zapachu spalonej izolacji,
3)
nadmiernych drgań urządzeń,
4)
uszkodzenia urządzenia napędzanego,
5)
zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub objawów świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach,
6)
nadmiernego poziomu hałasu urządzeń.