Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.213.

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 1935 r.