Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1935.184.

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 sierpnia 1935 r.