Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.261.

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 1937 r.