Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.257.

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 1937 r.