Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.252.

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 listopada 1937 r.