Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.97.

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 1937 r.