Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.235.

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 1937 r.