Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.193.

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 sierpnia 1937 r.