Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.212.

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 września 1937 r.