Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.303.

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 1936 r.