Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.239.

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 1936 r.