Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.270.

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 1936 r.