Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.264.

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 1936 r.