Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.262.

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 listopada 1936 r.