Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.192.

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 1936 r.