Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.100.

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 kwietnia 1936 r.