Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.261.

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 1938 r.