Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.232.

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 1938 r.