Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.203.

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 1938 r.