Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.181.

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 sierpnia 1938 r.