Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.173.

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.