Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.165.

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 1938 r.