Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.125.

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 czerwca 1938 r.