Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.123.

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 1938 r.