Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.115.

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 1938 r.