Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.112.

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 1938 r.