Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.102.

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 1938 r.