Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.101.

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 1938 r.