Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.9.

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 1938 r.