Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.2.

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 stycznia 1938 r.