Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.105.

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 1939 r.