Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.130.

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 1939 r.