Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.44.

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 1939 r.