Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.14.

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 stycznia 1939 r.