Dodatek lokalny dla funkcjonarjuszów państwowych oraz oficerów i szeregowych Straży Granicznej, pełniących służbę na obszarze W. M. Gdańska.

Monitor Polski

M.P.1935.201.

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 1935 r.