Do Rady Najwyższej Ukrainy. - M.P.2004.51.860 - OpenLEX

Do Rady Najwyższej Ukrainy.

Monitor Polski

M.P.2004.51.860

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2004 r.

APEL
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2004 r.
do Rady Najwyższej Ukrainy

22 października 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie zaapelował do władz Ukrainy, by podczas wyborów zachowano wszelkie standardy demokratyczne, do których przestrzegania Ukraina w przeszłości się zobowiązała.
Informacje o przebiegu drugiej tury wyborów prezydenckich, jakie napływają z Ukrainy, w tym od międzynarodowych obserwatorów z OBWE, Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, budzą uzasadnione podejrzenie, że w ich trakcie wystąpiły liczne nieprawidłowości i dopuszczono się wielu nadużyć, a nawet zwykłych fałszerstw.

Jesteśmy przekonani, że obywatele Ukrainy chcą żyć w państwie niepodległym, demokratycznym i uczciwie rządzonym.

Taka Ukraina jest potrzebna Europie i światu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy - członkowie Rady Najwyższej Ukrainy!

Rada Najwyższa Ukrainy wielokrotnie dawała dowody przywiązania do demokracji i sprzeciwiała się próbom jej ograniczenia.

Dziś patrzą na Was z nadzieją miliony Ukraińców i cały wolny, demokratyczny świat. Obywatele Ukrainy wybrali Was, abyście strzegli ich praw. Historia zna takie momenty, a zwłaszcza my Polacy je znamy, kiedy ważą się losy narodu. Taki moment właśnie nadszedł.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że ostateczny wynik wyborów prezydenckich będzie odzwierciedlał rzeczywistą wolę narodu ukraińskiego.

Zróbcie wszystko, co w Waszej mocy, aby prawda, wolność i demokracja zwyciężyły.