Czasowa zmiana opłat radjofonicznych.

Monitor Polski

M.P.1933.67.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1933 r.