Monitor Polski

M.P.1972.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1972 r.
§  1. Ustala się taryfę wykupu wraz z zasadami klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego, stanowiącą załącznik do zarządzenia.